توموگرافی کامپیوتری

отдых в Турции
энциклопедия современной медицины

 

توموگرافی کامپیوتری

توموگرافی کامپیوتری (CT) از لغت یونانی Tomos به معنی مقطع گرفته شده است. مطالعات هانسفیلد موجب ابداع تکنیکی گردید که انقلابی در علم پزشکی و رادیولوژی تشخیصی به وجود آورد...

توموگرافی کامپیوتری

توموگرافی کامپیوتری

توموگرافی کامپیوتری (CT) از لغت یونانی Tomos به معنی مقطع گرفته شده است. مطالعات هانسفیلد موجب ابداع تکنیکی گردید که انقلابی در علم پزشکی و رادیولوژی تشخیصی به وجود آورد...

 

توموگرافی کامپیوتری (CT) از لغت یونانی Tomos به معنی مقطع گرفته شده است. مطالعات هانسفیلد موجب ابداع تکنیکی گردید که انقلابی در علم پزشکی و رادیولوژی تشخیصی به وجود آورد. وی در توصیفش درباره این سیستم آن را تکنیک مقطع نگاری محوری عرضی با استفاده از کامپیوتر نامید و اولین بار در مجله انگلیسی رادیولوژی منتشر کرد. از آن زمان اصطلاحات دیگری نیز از قبیل «توموگرافی به کمک کامیپوتر یا توموگرافی محوری با استفاده از کامپیوتر»، «توموگرافی کامپیوتری» و «توموگرافی بازسازی شده» در متون علمی دیده شده است که غیر متداول نیز نمی باشند. اصطلاح «توموگرافی کامپیوتری» توسط انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی در نشریه رادیولوژی به ثبت رسید. (سیرام, ۱۳۸۸)

امروزه آزمون های سی تی به عنوان یکی از روش های متداول در تصویربرداری پزشکی مطرح می باشند. این آزمون ها اگر چه درصد کمی از کل آزمون های تصویربرداری پزشکی را به خود اختصاص می دهند ( کمتر از ۲۰ درصد) ولی دز حدود ۴۰ درصد آزمون های پزشکی را شامل می شود. برخلاف رادیولوژی بر پایه فیلم صفحه که می¬توان کیفیت تصاویر برای دزهای بالا را به راحتی با کنتراست پایین و دانسیته بالا تشخیص داد؛ در تکنولوژی CT بیمار ممکن است دز بسیار زیادی را بدون تغییر برجسته در کیفیت تصویر که نشان دهنده¬ی دز بالا به بیمار برای رادیولوژیست یا تکنسین باشد را دریافت کند؛ هر چند که شرایط پرتو دهی مانند جریان و اختلاف پتانسیل بر روی کنسول CT قابل نمایش است. به طور مثال دز CT در کودکان می تواند از کمتر از ۰/۱ میلی سیورت تا بیش از ۳۰ میلی سیورت متغیر باشد. برای بهینه سازی دز بیمار می توان با تغییر در شرایط پرتو دهی شاملmAs, kVp& Pitch factor بدون تغییر در فاکتورهای کیفیت تصویر،به این هدف دست یافت. (Primak, McCollough, Bruesewitz, Zhang, & Fletcher, ۲۰۰۶)

اگرچه پرتوهای یونیزان ممکن است مضر باشند، اما در تصویربرداری تشخیصی کاربرد دارند. در این حالت مهم ترین نقش در انتخاب دز مناسب برای بیمار را رادیولوژیست ها بر عهده دارند. عموماً چندین سازمان پزشکی مانند ICRP در رعایت، اعمال و کنترل حفاظت در برابر تشعشع نقش دارند. فرضیه ها بر این پایه هستند که دز تشعشع می تواند با کاهش mAs و kVp کاهش یابد در حالی که نویز تصویر نیز افزایش پیدا می کند و بهینه سازی منحنی ها می تواند در خلق تصاویر بهتر کلینیکی کمک کند. (Reid, Gamberoni, Dong, & Davros, ۲۰۱۰)

به دلیل تغییرات شکل بدن، در هر شرایط خاص، دزهای پرتو باید به بهترین مقدار ممکن تنظیم شود. اخیراً تکنولوژی CT تغییرات اساسی داشته است. مولتی دتکتورها در سی تی اسکن افزایش یا کاهش دز تشعشع به بیمار را به طور سیستماتیک مورد کنترل قرار می دهد. این سیستم ها وابسته به نحوه استفاده از آن ها هستند. kVp ، mAs، Pitch و طول اسکن باید در کنترل دز بیمار مورد توجه قرار گیرد. بر طبق اصل ALARA ، ضروری است که قبل از هر چیز آزمون های CT تأیید شوند. با توجه به نقش رادیولوژیست برای پروتکل های CT، تعداد تکرار اسکن باید به حداقل برسد و اسکن باید فقط زمانی انجام شود که اطلاعات تشخیصی در تصاویر سی تی اسکن با کنتراست مناسب تنظیم شوند. استراتژی های مفید کاهش دز در CT مدام در حال به روز رسانی است که توسط کارهای تحقیقاتی و سازمان های مرتبط انجام می شود. (Goo, ۲۰۱۲)

 

купить квартиру недорого
ремонт дачи своими