دام های فرانسوی کلید فتح باب اصلاح نژاد دام کشور

отдых в Турции
энциклопедия современной медицины

رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی از راه اندازی اولین مزارع اصلاح نژاد بز و گوسفند کشور با استفاده از نژادهای فرانسوی در فیروزکوه و ورامین خبر داد و گفت: اولین مزارع اصلاح نژاد دام سبک کشور با استفاده از نژادهای فرانسویدام های فرانسوی کلید فتح باب اصلاح نژاد دام کشور

دام های فرانسوی کلید فتح باب اصلاح نژاد دام کشور

ITPNews     ۱۶ آبان ۱۳۹۴      


رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی از راه اندازی اولین مزارع اصلاح نژاد بز و گوسفند کشور با استفاده از نژادهای فرانسوی در فیروزکوه و ورامین خبر داد و گفت: اولین مزارع اصلاح نژاد دام سبک کشور با استفاده از نژادهای فرانسوی در فیروزکوه راه اندازی شد و مقدمات آغاز به کار دومین واحد نیز توسط سازمان اقتصادی کوثر در ورامین فراهم شده است.
محمدرضا ملاصالحی در گفت و گو با خبرنگار ITPNews، اظهار کرد: در جهت اجرای طرح های اصلاح نژاد سنتزی نژاد و ترمینال گراس در صنعت پرورش بز و گوسفند کشور اولین محموله مواد ژنی از فرانسه وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: این مواد ژنی از نژادهای بز سانن و آلپاین می باشد که واردات و اجرای طرح توسط بخش خصوصی انجام گرفته و بخش دولتی فقط وظیفه نظارت بر اجرای درست مراحل فنی را عهده دار است.
ملاصالحی افزود: همچنین در صنعت پرورش گوسفند کشور از نژاد رومانوف در سنتز 5 نژاد؛ لری – بختیاری، زندی، شال، زل مازندران و لری استفاده خواهد شد.
وی بیان داشت: در طرح اصلاح نژاد، 50 درصد از پایه ژن بومی در کنار 25 درصد ژن نژاد رومانوف به کار گرفته خواهد شد.
ملاصالحی با اشاره به ویژه گی های بارز نژاد رومانوف و تاثیر آن در بهبود و افزایش تولید گوسفند کشور گفت: از ویژگی های نژاد رومانوف چندقلوزایی و بره زایی در خارج از فصل است و در شرایط مناسب در هر دوره بیش از 3/2 بره تولید خواهد داشت.
رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه نژادهای گوسفند و بز کشور کوچ رو و متکی بر مرتع می باشد اجرای طرح اصلاح نژادی بز و گوسفند بسیار اقتصادی بوده و مزایای زیادی برای کشور به همراه دارد زیرا علاوه بر بهبود در تولید و توسعه سیستم های صنعتی بسته، استفاده از علوفه های پس چر و دستی را امکان پذیر خواهد کرد.

 

купить квартиру недорого
ремонт дачи своими